Zrozumienie wartości miejsca dla numerów jest bardzo ważne, ponieważ zapewnia studentowi możliwość poprawnego zapisania numeru. Wartość miejsca oznacza, która liczba zostanie umieszczona w jakiej pozycji i ile ma wartości. Pozwala to również na odczytanie liczby i poznanie jej wielkości. W przypadku bardziej zaawansowanych problemów matematycznych, może to być kluczowe przy wyznaczaniu miejsc po przecinku, gdy liczby są mnożone.

Określanie wartości miejsca dla całych liczb

System numeracji opiera się na 10 liczbach, od 0 do 9. Kiedy są napisane same, są w pozycji “jedynki”. Jeśli dwie liczby są połączone, pierwsza, po lewej stronie, znajduje się w pozycji dziesiątej, a druga w pozycji dziesiątej. Tak więc, dla 72, 7 byłoby w pozycji dziesiątej, a 2 w pozycji dziesiątej.

Kolejne pozycje to setki, tysiące, dziesięć tysięcy, sto tysięcy, miliony itd. Liczba 20.306 miałaby 2 na dziesięciu tysiącach pozycji, 3 na setkach pozycji i 6 na jedynkach.

Ustalenie wartości miejsca dla miejsc dziesiętnych

Przy określaniu wartości miejsca dla liczb całkowitych, te są najdalej w prawo, a wartość miejsca idzie w lewo, więc dziesiątki są na lewo od tych. Przy określaniu wartości miejsca dla miejsc dziesiętnych, wartość miejsca idzie w drugą stronę, zaczynając od dziesiątek. Czytając z prawej strony miejsca po przecinku odczytuje się dziesiąte, setne, tysięczne, dziesiąte tysięczne itd.

Na przykład, liczba 0,938 ma 9 w dziesiątej pozycji, 3 w setnej pozycji i 8 w tysięcznej pozycji. Liczba 4.2 miałaby 4 w pozycji jeden i 2 w pozycji dziesiątej.

Może to być również pomocne przy wyznaczaniu frakcji. Dla 6.3, liczba 3 jest na dziesiątej pozycji i jako taka byłaby równa 3/10. Liczba może być zapisana jako 6.3 lub 6 3/10. Przy 0,81, 8 jest na dziesiątej pozycji, a 1 na setnej, więc ekwiwalent frakcji wynosiłby 81/100.

Użycie wykresu w celu określenia wartości miejsca

Nauka określania wartości miejscowej liczb może być trudna, ale zastosowanie wykresu miejsc może to ułatwić. Wykres czyta się od lewej do prawej strony, zaczynając od tego, jaka może być największa wartość miejsca i przechodzi do tego, jaka może być najmniejsza. Dla liczb całkowitych, może przejść z pozycji milionowej na pozycję milionową, a z miejscami dziesiętnymi na pozycję tysięczną. Są one napisane na górze opłaty i uczeń może wypełnić wykres z ich liczbami, aby łatwiej było zobaczyć, jaką wartość miejsca ma każda liczba.

Spróbuj użyć wykresu wartości miejsca teraz, aby określić wartość miejsca dla różnych liczb, zarówno liczb całkowitych, jak i dziesiętnych. Pomoże Ci to zrozumieć, jak określić wartość miejsca i jak pisać liczby, gdy potrzebujesz wykonać bardziej zaawansowane zadania matematyczne, takie jak przesuwanie liczby dziesiętnej przez jedną lub więcej wartości miejsca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>