Indeksy statystyczne – Testy

Aby zobaczyć rozwiązania zadań 2-13 należy wykupić abonament

Zysk przedsiębiorstwa w kolejnych 4 latach opisany jest przez ciąg indeksów jednopodstawowych: {1; 1,1; 1,2; 1,3}

a) Zysk przedsiębiorstwa charakteryzuje dodatni trend.

b) Wzrost zysku przedsiębiorstwa jest z roku na rok coraz szybszy.

c) W każdym kolejnym roku poziom zysku był wyższy od zysku roku poprzedniego.

a) Prawda

b) Fałsz

c) Prawda

Jeśli opłata za wieczyste użytkowanie gruntu wzrośnie z 5zł do 12,5zł za m2, to nastąpi wzrost:

a) o 250 punktów procentowych

b) 2,5-krotny

c) o 150%

Wybierz pakiet:
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Abonament 30 dni
Abonament 90dni

Abonament 30 dni

Dostęp do wszystkich treści serwisu przez 30dni
29,95 PLN
Sposób zapłaty: Dotpay
Sprawdź
Odblokuj zawartość

Abonament 90 dni

Dostęp do wszystkich treści serwisu przez 90dni
49,95 PLN
Sposób zapłaty: Dotpay
Sprawdź
Odblokuj zawartość
Anuluj

Indeks cen według formuły Laspeyresa:

a) nie może być równy indeksowi cen według formuły Paaschego

b) przyjmuje wartości z przedziału (0,1), jeśli średnio nastąpił spadek cen

c) nie zależy od rozmiarów sprzedaży w okresie badanym

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Ciąg indeksów (wyznaczony dla poziomu pewnego zjawiska dla danych z pięciu lat):

a) jednopodstawowych o podstawie z pierwszego badanego roku:1.1, 1.16, 1.20, 1.22, świadczy o tym, że poziom zjawiska rośnie z roku na rok coraz szybciej

b) jednopodstawowych o podstawie z pierwszego badanego roku: 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, wskazuje na stały poziom zjawiska w czterech ostatnich latach

c) łańcuchowych: 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, wskazuje na stałe, 10-procentowe tempo wzrostu z roku na rok

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Agregatowy indeks cen akcji wyznaczony według formuły Paaschego zakupionych przez pewnego inwestora wyniósł po roku od zakupu 1,09. Oznacza to, że:

a) gdyby wyznaczyć indeks Laspeyresa, to jego wartość byłaby większa niż 1

b) ceny wszystkich akcji wzrosły

c) średnia harmoniczna z indywidualnych indeksów cen akcji wyniosła 1.09

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Agregatowe indeksy cen wyznaczone według formuły Laspeyresa i Paaschego są sobie równe, gdy:

a) indywidualne indeksy cen i ilości są nieskorelowane

b) tempo zmian ilości wszystkich produktów jest identyczne

c) tempo zmian cen wszystkich produktów jest identyczne

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Indeks agregatowy ilości:

a) informuje o przeciętnych zmianach ilości

b) jest zawarty pomiędzy najmniejszym i największym indywidualnym indeksem ilości

c) jest średnią z indywidualnych indeksów ilości z uwzględnieniem odpowiedniego systemu wag

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Roczne zmiany produkcji pewnego zakładu w latach 2005-2008 opisywały następujące wartości indeksów łańcuchowych: 0,7 ; 0,8 ; 0,9.

a) Produkcja tego zakładu z roku na rok spadała coraz wolniej

b) Średnioroczne tempo zmian produkcji tego zakładu w okresie 2005-2007 wynosiło -31,9%

c) Produkcja zakładu w roku 2008 była o 49,6% mniejsza od produkcji w roku 2005

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Wartość różnych gatunków złomu skupionego w maju w stosunku do marca wzrosła o 3%. Obliczono też, że LID = 0,96.

a) Ilość skupionych różnych gatunków złomu łącznie spadłaby średnio o 4% przy założeniu, że ceny w obu okresach byłyby na poziomie maja.

b) Gdyby w obu miesiącach skupiono taką samą ilość złomu każdego rodzaju(taką jak w maju), to cena złomu (a zarazem jego wartość) wzrosłaby w maju średnio o 7,3% w stosunku do marca

c) Różnica podanych indeksów (1,03-0,96) wskazuje o ile średnio spadły ceny różnych gatunków złomu.

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Indeks(y) cen produktów konsumpcyjnych według formuły Laspeyresa:

a) Oceniający średnie tempo wzrostu cen w ciągu czterech lat przyjął wartość większą od 100%. Oznacza to, że ceny w tym okresie w ciągu każdego roku wzrastały w porównaniu z rokiem poprzednim

b) Zwiększył wartość. Oznacza to, że przy stałym indeksie wartości, indeks fizycznych rozmiarów konsumpcji według formuły Paaschego również wzrósł.

c) Przyjmowałby w pewnym kraju wartości w poszczególnych latach okresu 2009-2013: 122%, 116%, 110%, 107% (były to indeksy łańcuchowe). Oznacza to, że przeciętny poziom cen z roku na rok zwiększał się.

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Indeks ilości formuły Laspeyresa

a) może być obliczony jako średnia arytmetyczna indywidualnych indeksów cen.

b) oraz indeks ilości formuły Paaschego służą wyznaczaniu indeksu ilości formuły Fishera.

c) informuje nas o zmianie wartości badanego agregatu na skutek zmian ilości poszczególnych składników tego agregatu przy założeniu, że ceny w obu okresach były takie, jak w okresie bazowym.

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Agregatowy indeks cen dla czterech artykułów obliczony formułą Laspeyresa wyniósł 1,20. Oznacza to, że:

a) na pewno ceny wszystkich artykułów wzrosły

b) agregatowy indeks wartości jest na pewno mniejszy od 1,2

c) średnia (ważona) z indywidualnych indeksów cen wynosi 1,2

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Indeksy łańcuchowe obliczone dla wielkości sprzedaży przedsiębiorstwa (wyrażonej w jednostkach masy fizycznej) w latach 2008-2011 były następujące : i2009/2008=1,2 ; i2010/2009=1,2 ; i2011/2010=1,2
Oznacza to, że:

a) w badanych latach absolutne przyrosty wielkości sprzedaży(wyrażone w jednostkach masy fizycznej) były z roku na rok coraz większe

b) indeksy jednopodstawowe dla badanych lat (o stałej podstawie z roku 2008) były coraz większe

c) indeks średniego tempa zmian w latach 2009-2011 wynosił 1,2

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Indeksy - napis