Tablice rozkładu chi-kwadrat

Teorię dotyczącą Chi-kwadrat znajdziesz tutaj

Zadania wykorzystujące rozkład chi-kwadrat znajdziesz tutaj