Dystrybuanta standardowego rozkładu normalnegoTablice rozkład normalny

Teorię dotyczącą rozkładu normalnego znajdziesz tutaj

Zadania wykorzystujące rozkład normalny znajdziesz tutaj