Rozkład normalny i centralne twierdzenie graniczne – zadania

Aby zobaczyć rozwiązania zadań 2-15 należy wykupić abonament.

Wybierz pakiet:
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Abonament 30 dni
Abonament 90dni

Abonament 30 dni

Dostęp do wszystkich treści serwisu przez 30dni
29,90zł PLN
Sposób zapłaty: Dotpay
Sprawdź
Odblokuj zawartość

Abonament 90 dni

Dostęp do wszystkich treści serwisu przez 90dni
49,90zł PLN
Sposób zapłaty: Dotpay
Sprawdź
Odblokuj zawartość
Anuluj

Pewien zakład produkcyjny zatrudnia 100 pracowników, których staż pracy jest zgodny z rozkładem normalnym N(10 lat, 5 lat). Obliczyć ilu pracowników miało staż:
a) krótszy niż 3 lata
b) dłuższy niż 15 lat

Zajmijmy się najpierw przypadkiem pojedynczego pracownika o stażu pracy 

    \[X \sim N(10, 5)\]

a)

    \[P(X < 3) = P( \frac{X - 10}{5} < \frac{3 - 10}{5} ) = P(Z < -1.4) = \Phi(-1.4) =\]

    \[1 - \Phi(1.4) \approx 1 - 0.91924 = 0.08076\]

b)

    \[P(X > 15) = P(\frac{X - 10}{5} > \frac{15-10}{5}) = P(Z > 1) =\]

    \[1- \Phi(1) \approx 1 -0.84134 = 0.15866\]

Póki co wyliczyliśmy prawdopodobieństwo, że wybrany pracownik będzie pracował mniej niż 3 lata (przykład a) lub więcej niż 15 lat (przykład b).
Aby wyliczyć ilość osób musimy skorzystać ze wzoru:

    \[n_{i} = n \cdot p_{i}\]

n – ilość pracowników spełniających kryterium
n – ilość pracowników
pi – prawdopodobieństwo, że dany pracownik spełnia kryterium

Czyli teraz już łatwo możemy obliczyć ile pracowników spełnia kryterium (a) a ile kryterium (b):

Liczba pracowników pracujących mniej jak 3 lata:

    \[0.08076 \cdot 100 = 8.076 \approx 8\]

Liczba pracowników pracujących więcej jak 15 lat:

    \[0.15866 \cdot 100 = 15.866 \approx 16\]

Zmienna losowa X ma rozkład N(0;0,5). Zmienna losowa Y jest z rozkładu Yexp(X). Oblicz P(1<Y<e):

Długość produkowanych detali ma rozkład N(0.9,0.03). Norma przewiduje wyroby o wymiarach 0.9±0.05. Oblicz jaki procent wyrobów nie spełnia wymogów.

Wiadomo, że odchylenie wagi noworodków wynosi 500g. Jak rozmiar próby jest potrzebny aby odchylenie standardowe średniej wagi noworodków było mniejsze niż 100g.

Zmienna losowa X ma rozkładu normalny N(10,2). Wyznacz prawdopodobieństwa:

  1. P(X<13)
  2. P(X>9)
  3. P(6<X<14)
  4. P(2<X<4)

Dokonano pomiaru wagi wśród wylosowanych 150 dzieci. Otrzymane wyniki charakteryzują się rozkładem normalnym o średniej równej 65 kg i wariancją równą 100 kg . W powyższym przykładzie dominanta ma wartość…

W teście, którego wyniki charakteryzują się średnią równą 20 i odchyleniem standardowym równym 7 pewien słuchacz zdobył 25 punktów. Jaki procent studentów uzyskało gorszy wynik od owego delikwenta ? (rozkład wyników był rozkładem normalnym).

Poziom kwasu moczowego w osoczu podlega rozkładowi normalnemu. W przedziale od 3,0mg/100ml do 6,7mg/100ml, symetrycznym względem najczęściej występującej wartości zawiera się 95% wartości poziomów kwasu moczowego w osoczu. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, ze poziom kwasu moczowego w osoczu jest większy niż 5mg/100ml.

Stwierdzono , że masa ciała tuczników podlega rozkładowi normalnemu o parametrach (120kg,20kg). Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 5 wybranych tuczników dokładnie jeden ma masę powyżej 140 kg ?

Wzrost mężczyzn podlega rozkładowi normalnemu o średniej 180 cm , przy czym 2,5% mężczyzn jest niższych niż 170,2 cm. Jaki procent mężczyzn jest wyższy niż 185 cm ?

Zakładając, ze tygodniowa kwota wydatkowana przez 4-osobową rodzinę na kupno mleka ma rozkład normalny ze średnią 5.2 zł, obliczyć odchylenie standardowe. Wiadomo, ze 30.15% ogółu tych rodzin wydaje na mleka mniej niż 3,6 zł.

Rozkład płac pracowników w firmie A jest normalny z oczekiwaną wartością m=2000 . Wybrano 25 pracowników. Obliczyć prawdopodobieństwo, że średnia płaca wylosowanych pracowników jest większa od 1800, jeśli wariancja płacy pracowników firmy A jest równa 250000zł2.

Zmienna losowa x ma rozkład normalny N (190,120). Znajdź Xi.

a) P(X<x1) = 0.03
b) P(X>x2) = 0.995

Na podstawie dancyh dotyczących zarobków w pewnej firmie wyliczono, że μ=2000 oraz σ=400. Oblicz prawdopodobieństwo, że 30 losowo wybranych pracowników zarabia więcej niż 68 000zł.

Rzucamy 100 razy sześcienną kostką. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek będzie większa niż 300

rozklad normalny - napis